Kontakt 2018-08-06T08:18:49+00:00

Kontaktné údaje:
e-mail: nares@nares.sk
Tel.: 037/658 20 21
Mobil: 0911 649 804

Adresa firmy:
Rastislavová 12, 951 41 Lužianky
IČO: 36 794 996, IČ DPH: SK2022395595
Oddiel: Sro Vložka čislo: 20134IN

Číslo účtu:
Banka: TATRA BANKA, a. s.
Kód banky: 1100
Číslo úČtu: 2946036070
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4603 6070
SWIFT: TATRSKBX

Mapa: